Strategische alliantie tussen advocaten

Samen sterk!

U-Lawyers is een strategische alliantie van een drietal advocatenkantoren die strategisch gunstig gelegen zijn rondom de stad ‘s-Hertogenbosch.

U-Lawyers is het strategische alliantie tussen de zelfstandige advocatenkantoren De Jong Van Mook Advocaten, VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur en Weijmans Legal. Verbonden door het verleden van de daar werkzame advocaten en gedreven door de gedachte dat samenwerken loont is U-Lawyers opgericht. De ‘U’ staat voor Umbrella, het in ons logo tot uitdrukking gebrachte symbool van onze krachtenbundeling.

Samen werken kan op velerlei gebied. Inhoudelijk doen wij dat door met elkaar over zaken te spreken (uiteraard met inachtneming van de vertrouwelijkheidscriteria), door kennis uit te wisselen, door van elkaars specialisaties gebruik te maken, door voor elkaar waar te nemen, door naar elkaar te verwijzen. Op die manier kunnen wij door samen te werken onze klanten nog beter en nog deskundiger van dienst zijn. De kantoren van U-Lawyers zijn strategisch gunstig gelegen rondom de stad ‘s-Hertogenbosch.

Onze drie kantoren bestaan uit advocaten die over jarenlange ervaring beschikken in de advocatuur, maar ook advocaten die het jonge elan vertegenwoordigen. Wij spreken duidelijke taal, geven heldere adviezen en hanteren duidelijke tarieven.
Graag adviseren wij de ondernemer preventief, maar bij acute problemen zijn wij ook altijd bereikbaar.

Wij zijn flexibel en staan altijd voor u klaar.
Bel ons en we laten u meteen weten hoe we u gaan helpen.